×
×
homepage logo

Helen I. Baker

Nov 9, 2009

Helen I. Baker, 83, of Dayton, Ohio, formerly of Vienna, W.Va., and Shirley, W.Va., passed away Nov. 2, 2009 at the Miami Valley Hospital in Dayton.